Ik ben Donald.

Ergens in het begin van 1962, een nogal revolutionair jaar werd ik geboren als zoon van een kastelein-scheepsstewart. Mijn vader was wereldreiziger, mijn ma, de mooiste vrouw van Brugge en omstreken, een liefdevolle huisvrouw. Omdat mijn ouders vroegtijdig zijn gescheiden, werd ik vooral door mijn liefdevolle grootouders opgevoed en zag ik mijn moeder zelden. Op mijn 12e zag ik haar bewust voor de eerste maal. Bij mijn weten was mijn moeder de enige persoon in mijn familie met artistieke gaven.

Mijn grootvader was huisschilder en drukker, dit laatste is dan ook de enige vorm van letterkunst die in mijn directe nabijheid kwam. Het merendeel van mijn studies oriënteerden zich in de plastische richtingen. Op mijn 14e kreeg ik van opa een gitaar en het hek was van de dam.

Na een jong en onstuimig leven als muzikant in een Belgische speedmetalband, waar ik van af haakte, werd ik ondergedompeld in het spirituele. Na menig boeken te hebben verslonden, werd het me openbaar dat ik waarheid, rechtvaardigheid en oprechte wijsbegeerte het meest van al in de Bijbel terugvond. Tot dusver.

Ik werd bewust een kluizenaar, én tegelijkertijd een dankbaar epicurist. Een ware levensgenieter. Vandaag leef ik bewust wereldvreemd, mede omdat ik het nut van internet en tv-distributie niet langer erkennen kan. Meer dan 90% van wat beide mediums presenteren druisen veelal rechtstreeks in tegen mijn overtuiging in Jezus. Mijn creativiteit behelst het maken van muziek, vergezeld van tekst, gedichten, poëzie en werk op canvas en andere.

Ook mijn leven is getekend door tweestrijd. Blind blijven voor wat met de wereld momenteel gebeurt is glasheldere dwaasheid. De bewoners van deze aardkloot stevenen momenteel recht af op hun houdbaarheidsdatum, niet de planeet … wel zijn bewoners.

En dat is precies de insteek van mijn boek: Kneusje.

Dit verhaal speelt zich af in de nabije toekomst. Sommige zeebewoners leven in angst en anderen in onwetendheid. Eén ding is zeker, allemaal bevinden ze zich aan de vooravond van een totale vernietiging. Een uiterst kwaadaardig wezen, waarvan men dacht dat het niet meer bestond, dreigt nu dan toch te ontwaken… om eens te meer het verschrikkelijke verleden tot leven te brengen. Maar helemaal onder in de zee, wat de zeebewoners ‘ Dieperdendiep ‘ noemen, leeft een onnoemlijk klein en schriel wormpje…KNEUSJE. Enkel hij kan de waterwereld redden van de fatale afloop! Ondanks zijn nietige gestalte en zijn bange hartje, lijkt hij voorbestemd te zijn om niet alleen het vissenvolk te behoeden, nee… ook de dieren die boven de waterspiegel leven beseffen langzaam dat hij de redder is…van de hele dierenwereld! En dan is er nog die oeroude schildpad met haar vervlogen verhalen en legendes…Noem het knotsgek en spannend…maar het staat te gebeuren!

Kneusje is zowel een voorleesboek voor ouders, als een heus avonturenboek voor menig leeftijden. Daarnaast blijkt het verhaal zich te ontpoppen als scenario en draaiboek voor een animatieverfilming. Het boek wordt gepubliceerd met verklarende woordenlijst voor kinderen en jongeren omwille van gebruik van oudere woordenschat en een verklarende woordenlijst voor volwassenen die voorlezen.

Er werd aan Kneusje drie jaar gewerkt waardoor ik voor het eerst een gedrevenheid ontdekte die tot dan toe nog niet ontgonnen was. Ik kan geniaal zijn voor zover ik de Geest Gods toelaat mij te leiden door mijn dagdagelijkse leven. Een ontzagvol respect voor mijn Schepper helpt mij, mezelf op een alerte en gepassioneerde manier artistiek en creatief uit te leven. Dit weliswaar met het nodige vallen en opstaan.


Ik wens u allen heel veel plezier bij het lezen van Kneusje.